Trygg e-handel
Delbetala tryggt

30-dagars faktura

Hemleverans

Reklamation


Reklamationsanmälan görs enligt anvisning på Nordiska Fönsters hemsida:

https://www.nordiskafonster.se/kundtjanst/reklamationsanmalan

Nordiska Fönster följer Svensk Planglasförenings riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering gällande planglas.

Om köpare visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig Nordiska Fönster att åtgärda felet genom reparation eller utbyte och i andra hand prisreducering.

Åtgärdande av fel genom leverans av ny vara eller reparation av befintlig vara sker inom skälig tid med hänsyn till produktionstider av nya varor, framtagande av reservdelar samt logistik.

Vid retur av felaktiga eller defekta varor är det kundens skyldighet att ombesörja att varorna är på pall och går att skicka med speditör. Det innebär att Kunden skall spara emballeringsmaterial till dess att det är säkerställt att detta inte behöver användas.


 Riktlinjer för reklamationshantering